Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Specialistutbildningen inriktning barnsjukvård: Information om utbildningen

Specilistutbildningen inriktning barnsjukvård

 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och
sjukvård för barn och ungdomar

Kompetensbeskrivningen ger uttryck för de rekommendationer som barnsjuksköterskorna i
Sverige vill ge avseende yrkesgruppens yrkeskunnande och kompetens.

Den bygger också på Konventionen för barns rättigheter och Nordisk standard för barn och ungdomar
inom hälso- och sjukvård, NOBAB:s standard. Den ger vägledning och underlag för att:

 • Ge barn och ungdomar en trygg och säker vård och vara ett stöd för deras närstående i säkandet
  efter en god vård för sina barn

 • Tydliggöra barnsjuksköterskans yrkesprofessionella roll och kompetens för blivande och yrkesverksamma
  barnsjuksköterskor och för medarbetare

 • Vara vägledande för arbetsgivare vid anställning av sjuksköterskor där barn och ungdomar erbjuds hälso-
  och sjukvård och förebyggande vård

 • Ge underlag och vägledning för arbetet med kursplaner för högskolans utbildningar med inriktning mot
  hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

 • Vara vägledande för politiker och andra beslutsfattare vid planering och genomförande av hälso- och sjukvård
  för barn och ungdomar

Läs mer på;
http://www.barnsjukskoterska.com/org/wp-content/uploads/2009/01/ssfbarn.pdf