Skip to Main Content
Lund University

Specialistutbildningen inriktning barnsjukvård: Barnmedicin- och kirurgi

Förbereda barn på behandling

Böcker

Diabetes

När syskon sörjer

I en studie från Göteborg har man funnit att det finns fyra olika sorger som är typiska hos barn med en syster eller bror med cancer.

Läs mer på länken nedan.

Böcker-fortsättning