Skip to Main Content
Lund University

Specialistutbildningen inriktning barnsjukvård: Information om utbildningen

Specilistutbildningen inriktning barnsjukvård

 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och
sjukvård för barn och ungdomar

Kompetensbeskrivningen ger uttryck för de rekommendationer som barnsjuksköterskorna i
Sverige vill ge avseende yrkesgruppens yrkeskunnande och kompetens.

Den bygger också på Konventionen för barns rättigheter och Nordisk standard för barn och ungdomar
inom hälso- och sjukvård, NOBAB:s standard. Den ger vägledning och underlag för att:

 • Ge barn och ungdomar en trygg och säker vård och vara ett stöd för deras närstående i säkandet
  efter en god vård för sina barn

 • Tydliggöra barnsjuksköterskans yrkesprofessionella roll och kompetens för blivande och yrkesverksamma
  barnsjuksköterskor och för medarbetare

 • Vara vägledande för arbetsgivare vid anställning av sjuksköterskor där barn och ungdomar erbjuds hälso-
  och sjukvård och förebyggande vård

 • Ge underlag och vägledning för arbetet med kursplaner för högskolans utbildningar med inriktning mot
  hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

 • Vara vägledande för politiker och andra beslutsfattare vid planering och genomförande av hälso- och sjukvård
  för barn och ungdomar

Läs mer på;
http://www.barnsjukskoterska.com/org/wp-content/uploads/2009/01/ssfbarn.pdf