Skip to main content
Lund University

Sociologi: Hem

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i sociologi vid Lunds Universitet

This guide in English

For information in English, use the Sociology Subject Guide.

  Ämnesguider

Social- och beteendevetenskapliga biblioteket 

Det finns flera ämnesguider inom samhällsvetenskap som du kan använda, som t.ex. genusvetenskap, rättssociologi, psykologi eller socialt arbete.

Välkommen till ämnesguiden för sociologi!

Välkommen till ämnesguiden i sociologi - en samlad ingång till informationsresurser i ämnet. Här finns också tips och råd om sökning och hantering av information och litteratur. Guiden vänder sig främst till studenter, forskare och lärare i sociologi vid Lunds Universitet.

Kontakta mig gärna!

  Bibliotekskataloger och service

Subject Librarian