Skip to Main Content
Lund University

Sociologi

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i sociologi vid Lunds Universitet

Inför uppsatsen

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Kombinera sökord - Boolesk söklogik

Det är lätt och logiskt att kombinera sökord med hjälp av orden AND, OR och NOT (OCH, ELLER och INTE på svenska), som även kallas booleska operatorer.

I databaser och sökmaskiner kan man ofta kombinera dessa genom aktiva val, t.ex. i rullmenyer, men de kan också vara underförstådda. Läs mer på resp. hjälpsidor för att få veta mer om hur det fungerar.

Så här fungerar det:

 

Trunkering

Trunkering innebär att man ersätter slutet av ett ord med ett tecken, oftast i form av *, för att söka på allt som börjar med en viss ordstam.

Exempel:

Skriver du sociolog* får du träff på sociologer, sociologernas, sociologiska, sociologiprofessorer med mera.

Kolla respektive databas för att se hur det fungerar just där.

Fras-sökning

Att söka efter en fras innebär att du vill ha vissa specifika ord i en viss specifik ordning. I databaser brukar man markera fraser med " före och efter frasen.

Exempel:

"gängrelaterad brottslighet" ger träffar på just detta begrepp, men inte på orden var för sig eller i andra sammanhang.

"Karl Marx" ger träffar på hela namnet när det står i denna ordning, men inte på bröderna Marx eller andra personer som heter Karl.

Fältsökning

Databaser som EBSCOhost, PsycNet eller LUBsearch är uppbyggda genom att man matar in uppgifter i olika fält. Det finns fält för författare, titel, år, abstract o.s.v. Detta kan man använda sig av när man vill begränsa sin sökning.

Exempel:

Om man söker på Donna Haraway kan man t.ex. välja att söka i fältet författare för att hitta artiklar hon själv har skrivit, i fältet abstract för att hitta artiklar där hon omnämns eller i fältet nyckelord för att hitta artiklar där Donna Haraway är ett huvudämne.

Scopus: Analysverktyget

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet