Skip to Main Content
Lund University

Sociologi

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i sociologi vid Lunds Universitet

Databaser

Några exempel på databaser inom sociologiområdet. Fler finns länkade från de olika ämnesingångarna, som du hittar under rubriken Ämnesresurser.

Metodlitteratur

Översiktsartiklar