Gå till huvudinnehållet
Lund University

Planering av studenternas placering HT2020- VT2021

Frågor till stöd för planering

Nedan följer några frågor som vi gärna ser finns besvarade i din plan för att underlätta för andra att ta del av och förstå sammanhanget för din plan. Hjälp att hitta kursmål, formulär för återkoppling (Minicex och DOPS) tips på handledarmodeller m.m hittar du under fliken "Resurser".

Var arbetar du?

  • Beskriv kort i ett par meningar av vilken typ av arbetsplats du handleder studenter..

Hur lång är placeringen och vem är kurs- respektive kursortsansvarig? 

Vad ska studenterna lära sig?

  • Plocka ut ett par av lärandemålen för kursen (klinisk medicin 1,2 eller 3 ) som du tycker är relevanta för studenterna att träna för att nå under placeringen hos er.

Vilka ​fysiska, rumsliga och materiella förutsättningar finns?

  • Gör en enkel kartläggning av rumsliga och resursmässiga förutsättningar (tillgång till rum, omklädning, lunchum, datorer etc).

Vad behöver studenterna veta om arbetsplatsen?

  • Beskriv  en idé till introduktion.

Hur ska studenterna lära sig det de behöver? 

  • Ge ett par exempel på lärsituationer och förslag på hur du och andra kan agera som handledare, inklusive hur ni kan ge strukturerad återkoppling.

Hur skapar ni ett gott lärandeklimat?

.

Ge ett exempel på hur du kan bidra!

Format

Gör din plan utifrån egna kreativa idéer för ett gott lärande under placeringen hos er. Formatet kan vara en powerpoint, annat presentationsprogram, ett wordokument eller en enkel mobilinspelning där du berättar om din plan. 

Tänk på att ett syfte är att ni ska dela era planer och att du kan ha nytta av ett format som du kan använda för att informera om upplägget för dina kollegor.

 

När din plan är klar...

maila den till johan.agardh@med.lu.se

Planen kommer att laddas upp på en gemensam sida!

 

LYCKA TILL!!

Har du frågor och funderingar - maila pia.strand@med.lu.se eller ulrika.uddenfeldtwort@skane.se