Gå till huvudinnehållet
Lund University

Planering av studenternas placering HT2020- VT2021

Månadens brev till kliniska handledare

Månadens brev om handledning

Nedan en länk till det månadsbrev som skickas ut till kliniska handledare som går eller tidigare gått kurs i klinisk handledning hos oss. Brevet handlar om handledning och olika relaterade ämnen. 

https://handledningsspecialist.blogg.lu.se/manadens-brev-mars-2021/

https://handledningsspecialist.blogg.lu.se/manadens-brev-april/

https://handledningsspecialist.blogg.lu.se/manadens-brev-maj-2021/