Gå till huvudinnehållet
Lund University

Planering av studenternas placering HT2020- VT2021

Välkommen!

Välkommen!

Detta är en så kallad LibGuide som innehåller samlad information och resurser till dig som är studentansvarig för läkarstuderande på Lunds Universitets läkarprogram och deltar i projektet "Plan för studenternas placering samt handledning".

Här hittar du:

 • Information om syfte och mål m.m.

 • Info - Vad ska jag göra och när?

 • Instruktioner till plan för handledning och placering 

 • Information om var din enhet skickar faktura för intrångsersättning.

Resurser med länkar till bland annat studenternas målbeskrivningar, aktuella bedömningsformulär, handlednings- och feedbackmodeller, filmmaterial om handledning etc.

...och så en påminnelse om hur mycket ni betyder!

En mini-krönika av läkarstudent Tiia – Marie Sundberg.

”När jag började gå på klinikerna med handledare blev jag nyfiken på varför de valt just sin specialitet. Det finns ju så många och alla verkar intressanta! För att stilla min nyfikenhet började jag fråga mina handledare hur de valt sin bana. Oftast var svaret att slumpen avgjort deras specialisering. Jag förstod inte hur det var möjligt och blev förskräckt över att låta slumpen bestämma något så viktigt!

Jag ändrade därför min fråga till vad de gillade med sitt jobb. Nu fick jag svar som förklarade hur arbetsplatsen fungerade. De beskrev hur de gillade sina arbetsuppgifter, kollegor och handledningen på vägen till specialist. Här var jag något på spåren! För dem spelade det roll hur man togs in som ny i ett arbetslag och hur man kunde växa i sin roll med stöttning från sina kollegor. Det låter inte så olikt för hur jag som student kände när jag gick på kliniken med handledare.

Jag har gått med många mycket engagerade och pedagogiska handledare, som verkligen bidragit till att jag lärt mig tänka och agera i läkarrollen. De ögonblick jag minns bäst handlar om när jag tidigt på morgonen fick frågan vad jag vill fokusera på under dagen eller när vi efter dagen fick tid att tillsammans prata om dagens erfarenheter och jag fick något konkret att öva på. De har sett till att jag fått öva en extra gång på det som varit svårt och varit med när jag lyckats.

Läkarprogrammet är långt och handledarna många, risken är att man som student känner sig anonym. För mig är dock ingen handledare anonym. De har introducerat mig till sin medicinska sfär och fångat mitt intresse. Handledare som varit medvetna om sin roll har även behandlat mig som en framtida kollega.

När jag nu förbereder mig inför att välja min framtida bana tror jag inte på att slumpen avgör vart jag vill söka mig. Jag tror på att erfarenheter av god handledning spelar roll.”

 

Syfte och mål

Syfte

Att ge studentansvariga finansierat utrymme att göra en plan för studenternas placering och handledning på den enhet där man är studentansvarig.  Genom att uppmärksamma att planering av studenters lärande tar tid och engagemang och använda medel för att skapa hållbara planer för handledning och lärande, som sedan kan delas med och återanvändas av andra, är målsättningen goda lärandemiljöer för studenter. 

Målgrupp

Projektet riktar sig till studentansvariga på 

 • medicin-, kirurgi- och ortopedi-eneheter  i region Halland, Region Blekinge och Region Kronoberg samt

 • medicinenheter på Ystad, Landskrona, Trelleborg och Kristianstad lasarett.

Målsättning

Att du som studentansvarig efter genomfört projekt kan

 • skapa en struktur för handledning ett aktivt, verksamhetsintegrerat lärande under en klinisk placering.
 •  

   

 

Info - Vad ska jag göra och när?

Vad innebär det att delta?

 • era respektive arbetsplatser/enheter får intrångsersättning, s.k. ALFmedel för att  frigöra 2½ dagar till er vardera utöver de ordinarie medel som enheterna får för att ta emot och handleda studenter.

Detta ingår

A)  att delta två virtuella möten (via zoom), på vardera 1 timme där ni träffar andra, erfarna studentansvariga för frågor och support på läkarprogrammet som ni också kan ha löpande kontakt med.

 • Möte 1 är ett uppstarts- och informationsmöte i december.

 • Möte 2 är ett uppföljningsmöte under tidig vårtermin när ni är klara med era planer. 

 

B)  att göra en plan för handledning och studenternas placering som sedan kan delas med andra.

 

Gör så här:

1. Gå till doodlen och anmäl dig till en av informationsträffarna i december https://doodle.com/poll/xfg87iwpx3u9sarc

Kan du inte delta något av datumen- maila till pia.strand@med.lu.se så återkommer vi med förslag på datum längre fram

 

2. Be ekonomiansvarig på din arbetsplats/enhet att fakturera de timmar ni får intrång för. Se instruktioner under flik "Uppgifter för faktura".

 

3. Klicka på "Så här gör du din plan" och  gör din planering för placeringen. Maila planen till johan.agardh@med.lu.se så laddar vi upp den på en gemensam sida ni får adressen till. Enbart deltagarna i projektet har tillgång till sidan. 

 

4. Ta del av andras planer och presentera gärna din planering för dina kollegor på din arbetsplats om och när du får tillfälle. Även om vi sparar era planer - spara också din plan för kommande studentansvariga på din arbetsplats samt för din kompetensportfölj i handledning!

 

5. Anmäl dig till avstämningsmöte i februari/mars. Doodle kommer.