Skip to Main Content
Lund University

Ryska

Kombinera sökord - Boolesk söklogik

Det är lätt och logiskt att kombinera sökord med hjälp av orden AND, OR och NOT (OCH, ELLER och INTE på svenska), som även kallas booleska operatorer.

I databaser och sökmaskiner kan man ofta kombinera dessa genom aktiva val, t.ex. i rullmenyer, men de kan också vara underförstådda.

Så här fungerar det:

Inför uppsatsen

Publicera din uppsats

 

Lunds universitets studenter har möjlighet att göra sina uppsatser och examensarbeten tillgängliga via LUP Student Papers. Använd ditt studentkonto för att logga in.

Mer information om hur du går tillväga för att registrera din uppsats hittar du på HT-bibliotekens webbsida Registrera studentuppsatser.

Boktips

Det finns en stor mängd böcker som kan ge hjälp i planerandet och skrivandet av en uppsats. Sök i LUBcat för att ta reda på vid vilket LUB-bibliotek de finns.

Söka, skriva och referera

Behöver du information till ditt examensarbete eller till en annan uppgift? Funderar du på hur du ska börja söka eller har du kört fast?

Att skriva akademisk text är en central del av arbetet när du studerar, forskar eller på annat sätt är verksam vid ett universitet. När du skriver är det viktigt att du använder dig av vetenskapliga texter och refererar till dem på ett korrekt sätt och även att du är källkritisk i ditt val av källor.

På HT-bibliotekens webbplats har vi samlat råd, tips och användbara länkar och resurser som kan vara ett stöd i ditt skrivande:

      

Sage Research Methods Online

Sage Research Methods Online (SRMO) är en databas med ett urval av böcker, bokkapitel, tidskriftsartiklar och ingångar i uppslagsverk i fulltext som behandlar metodik. Du kan söka fram material men även använda ingången "Methods Map" för att bläddra dig fram till ett intressant urval av resurser.