Skip to Main Content
Lund University

Ryska

Sök artiklar i internationella tidskrifter/databaser

LUBsearch
I LUBsearch söker du i huvudsak artiklar i fulltext men får även träff på böcker etc. För att göra avancerade eller riktade sökningar bör du dock använda dig av mer specifika databaser.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Vetenskapliga tidskrifter som publiceras open access.

Jstor
JSTOR is a scholarly journal archive that contains complete archives from the first published volume of important scientific periodicals in the Humanities, Social Science, Economics and Sciences.

Scopus
En mycket stor databas med i huvudsak referenser till bl.a. artiklar.

Web of Science (ISI)
Stor databas (i huvudsak referenser) som bl.a. innehåller deldatabasen Arts & Humanities Citation Index.

 

HT-bibliotekens tidskrifter

LUX-bibliotekets tidskriftsavdelning (Foto: Charlotte Högberg)

Läs mer på HT-bibliotekens sida Artiklar och tidskrifter om hur du hittar tidskrifter som Biblioteken vid Lunds universitet prenumererar på.  Här finns tips om hur du kan söka efter tidskrifter i bibliotekskatalogen LUBcat, en ämnesspecifik lista på tryckta tidskrifter som finns i HT-bibliotekens samlingar och var du hittar dem samt information om hur du kan gå tillväga om du inte hittar en artikel.

Tidningsdatabaser

Via the public library, you can access PressReader, with newspapers and magazines published in more than 100 countries.