Skip to main content
Lund University

Ryska: Litteratur

Fjärrlån

Om du behöver en bok eller en artikel som inte finns vid något LUB-bibliotek kan du oftast fjärrlåna den. Från bibliotek i Norden är det avgiftsfritt att låna in böcker, från andra länder kostar det 150 kr. Att beställa en kopia av en normallång artikel kostar 80 kr.

Fyll i ett formulär på HT-bibliotekens webbplats, där du också hittar mer info:

Fjärrlån för användare på HT-biblioteken

Lånekort

Bibliotekskataloger

Inköpsförslag

Använd gärna formuläret för att föreslå inköp av en bok, tidskrift, databas etc till SOL-biblioteket!

Inköpsförslag

Nya böcker?

HT-biblioteken köper hela tiden in ny litteratur! Är du nyfiken kan du se vad som köps i tryck varje månad på sidan för nyförvärv.

Nya böcker på SOL