Skip to main content
Lund University

Modevetenskap: Referenshantering

Att referera

Vår hemsida innehåller information om hur du gör för att referera korrekt och undviker plagiering:

How to use references

Att skriva referenser enligt APA

Harvard-resurser