Skip to Main Content
Lund University

Modevetenskap

Hitta artiklar i internationella tidskrifter

Urval av tidskrifter

Nedan finns exempel på vetenskapliga tidskrifter som kan vara relevanta för modevetare. Du kan även söka efter elektroniska tidskrifter och e-böcker inom Lunds universitetsbibliotek här.

Googla i Google Scholar

Google Scholar är en sökmotor inriktad på främst vetenskapliga artiklar och annat akademiskt material. Är du inloggad på universitetets nätverk kommer du åt även licensierade artiklar, dvs från tidskrifter biblioteket prenumererar på, via Google Scholar. 

Läs gärna Googles tips för hur du söker i Scholar!

Google Scholar Search

Lubito

LUBITO innehåller en lista över alla tidskrifter på UB. Du som är student eller anställd vid Lunds universitet kan gratis beställa inskannade artiklar ur UB:s vetenskapliga tidskrifter (förutsatt att artikeln inte redan finns elektroniskt via LUBsearch). En länk till PDF-filen e-postas till dig nästa vardag.

Hitta artiklar i svenska och danska tidskrifter