Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Modevetenskap: Att skriva uppsatser

Om att skriva

HT-bibliotekens hemsida har tips på hur man skriver i ett akademiskt sammanhang. Här finner du även information om bl.a. källkritik, vetenskaplighet, och bildanvändning.

Vad innebär akademiskt skrivande för mig som student?

Böcker om mode och journalistiskt skrivande

Sage research methods

Sage Research Methods Online (SRMO) är en databas med böcker, kapitel och tidskriftsartiklar om metodik. Du kan söka fram material men även använda "Methods Map" för att bläddra dig fram till resurser om olika metoder.

 

Böcker om mode och forskningsmetodik

Boktips

Det finns en stor mängd böcker som kan ge hjälp i planerandet och skrivandet av en uppsats. På biblioteket finns även en hylla med metodböcker där du kan hitta fler titlar.