Skip to Main Content
Lund University

Modevetenskap

Om att skriva

HT-bibliotekens hemsida har tips på hur man skriver i ett akademiskt sammanhang. Här finner du även information om bl.a. källkritik, vetenskaplighet, och bildanvändning.

Böcker om mode och forskningsmetodik

Böcker om mode och journalistiskt skrivande

Vad innebär akademiskt skrivande för mig som student?

Sage research methods

Sage Research Methods Online (SRMO) är en databas med böcker, kapitel och tidskriftsartiklar om metodik. Du kan söka fram material men även använda "Methods Map" för att bläddra dig fram till resurser om olika metoder.

 

Boktips

Det finns en stor mängd böcker som kan ge hjälp i planerandet och skrivandet av en uppsats. På biblioteket finns även en hylla med metodböcker där du kan hitta fler titlar.