Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Musikvetenskap: Referenshantering & akademisk hederlighet

Referenshantering och citering

Varför ska man referera?

 • Det ska klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden.
 • Det ska klart framgå vad som är dina egna slutsatser och tankar och vad du har hämtat från andra.
 • Det ska vara lätt att hitta tillbaka till källan för den som vill läsa mera eller kontrollera dina uppgifter.
   
 • Visar på att du kan skriva en akademisk text.
 • Visar att du känner till ämnet och har förstått de texter du läst.
 • Ger tyngd åt dina egna tankar och åsikter.

När ska man referera?

 • Direkta citat
 • När du parafraserar eller summerar någon annans verk.

 Om fakta kan anses vara allmän kunskap behövs ingen referens.

Hur refererar man?

För att undvika att plagiera ska man ange en fullständig referens. En fullständig referens består av:

 • en hänvisning i löpande text i direkt anslutning till det man skrivit.
 • en referenslista i slutet av dokumentet som presenterar samtliga referenser som använts i texten. 

Akademisk hederlighet vid Lunds universitet

Hur använder jag det andra skrivit utan att fuska?

När du skriver är det viktigt att det tydligt framgår vad som är dina egna resonemang och vad du hämtat från andra. 

Guider till referenshanteringssystem