Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Musikvetenskap: Om att söka

Sökprocessen

Informationssökningsprocessen

 

 

En väl genomtänkt sökstrategi är till god hjälp vid informationssökning. Till att börja med, försök få en klar bild av vad det är du söker. Bestäm vilket problem och vilket syfte det rör sig om. Formulera din frågeställning så konkret som möjligt innan du börjar söka information.

För att få en snabb överblick i ett ämne är det klokt att använda sig av olika uppslagsverk, t.ex. Nationalencyklopedin eller Encyclopedia Britannica. Här kan du finna uppslag på hur du ska gå vidare i din sökning. Här kan du dessutom få tips på bra fördjupningslitteratur och vilka forskare som är tongivande inom ditt ämne. Det är även en bra resurs för att hitta användbara söktermer.

Innan du börjar söka information bör du ha tänkt över följande:

Vad ska du använda informationen till?
Hur mycket material behöver du? När ska ditt arbete vara klart?

Vilken typ av material behöver du?
Behöver du orienterande eller specifikt material? Behöver du böcker, artiklar eller någon annan sorts material? Ska materialet vara av vetenskaplig karaktär?

I vilka källor kan du hitta lämpligt material?
Är det lämpligt att söka i bibliotekskataloger eller i någon annan databas? Finns det några databaser som är särskilt intressanta för ditt ämne? Finns det någon myndighet eller organisation som kan ha relevant material i frågan? Kan du ha nytta av material som ligger fritt på webben?

Hur söker du fram materialet i de olika källorna?
Vilka sökfunktioner (trunkering, ämnesord/tesaurus, Boolesk söklogik, begränsningsmöjligheter m.m.) finns i de databaser du har valt att använda och hur fungerar de? Vilka söktermer är intressanta för dig? Ska du använda övergripande eller mer specifika begrepp? Ska söktermerna vara på svenska eller något annat språk? Bör du göra ytterligare avgränsningar?

Var medveten om att sökprocessen sällan är rak eller enkel. Ofta behöver man justera söktermerna efter hand som arbetet fortskrider. Genom att dokumentera dina sökningar kan du arbeta mer systematiskt och spara mycket tid. Var beredd på att backa, omformulera och ompröva. Den uppgift du ska genomföra och den tid du har till ditt förfogande avgör omfattningen av dina sökningar. Du kan hitta mycket information men du kan sällan finna ”allt”.

Var inställd på att informationssökning tar tid!

Hitta sökord

För att kunna göra en bra sökning är det viktigt att söka med rätt termer.

Specifika termer? ... eller bredare begrepp?

För att kunna välja sökord behöver du ha specificerat ditt ämne så detaljerat som möjligt. Detta är särskilt viktigt när man söker efter tidskriftsartiklar i databaser som innehåller miljontals referenser.

När man söker i bibliotekskataloger för att hitta böcker, rapporter och tidskrifter behöver ämnet inte vara lika specificerat. En bok behandlar ju ofta ett ämne ur många synvinklar. Här måste man ha vidare och mer överordnade sökord för att få ett bra resultat.

Hitta rätt sökord - terminologi

Det är viktigt att hitta rätt sökord. Tänk därför noga igenom ditt ämne, hitta relevanta termer och synonymer. Översätt även dina ämnesord till engelska då databaser och tidskriftsartiklar ofra är på engelska och då även har sökord på engelska. Det finns ordböcker och uppslagsverk att rådfråga både i tryckt form och via vår webb.

Om man har svårt att komma på bra sökord kan man söka fram en artikel eller en bok som känns relevant och titta på vilka sökord som hör till den referensen.

Ämnesord

De flesta databaser och kataloger använder sig av någon form av ämnesord. De som lägger in materialet i databasen sätter ämnesord på referensen för att beskriva vad t. ex artikeln handlar. Ibland anger författaren själv ämnesord.

Kontrollerade termer och tesaurus

Svenska böcker följer ett svenskt ämnesordssystem som heter just Svenska ämnesord (sao). Det betyder att det finns regler som bestämmer om en bok om husbilar ska ha ämnesordet husbilar eller campingbilar. Det betyder att alla böcker om ett ämne har fått samma ämnesord. Ämnesorden är sökbara både i databasen Svenska ämnesord, där man även kan söka på den engelska varianten (Library of Congress Subject headings (LCSH)) och få översättningar dem emellan, och i Libris där man får direktlänkar till alla böcker med det ämnesordet.

  • Svenska ämnesord
    Svenska ämnesord (SAO) är ett kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38 000 termer från alla ämnesområden. Systemet har funnits sedan 2000 och används av de flesta högskole- och universitetsbibliotek och av många LIBRIS-bibliotek.
     
  • Sök på ämnesord i Libris
    Välj ämne i rullgardinsmenyn och sök sedan på ämnesord. Dessa är samma som Svenska ämnesord men kommer med direktlänkar till resultat i Libris.

 

Hitta rätt sökord

Hjälp att söka?

Illern

Illern är en online-kurs vid Lunds universitet som vill sprida kunskap om hur man finner olika typer av information. Kursen finns både på svenska och engelska.

Bläddra ämnesvis