Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Musikvetenskap: Söktips och funktioner

Basfunktioner

Trunkering

 • astron*
      - astronaut
      - astronomy

Maskering

 • wom?n
      - woman, women
 • Lind??ist
      - Lindkvist, Lindqvist, Lindquist

Exakt fras

 • ”climatic change”
      - not: climatic changes, changes in the climate

Boolesk logik

Boolesk söklogik fungerar som en bas för hur du kommunicerar med en databas och därför kan det vara bra att veta lite om det. Operatorerna (AND, OR och NOT) måste skrivas med versaler om du skriver in dem manuellt men i många databaser kan du välja bland operatorerna i en meny.

 • AND används för att exkludera, i de flesta databaser läggs AND till automatiskt mellan alla ord du skriver, till exempel så lägger Google till AND mellan dina sökord.
 • OR används för att inkluderna och kan användas för att utvidga din sökning. Det används med fördel för att söka på synonymer som till exempel British OR English.
 • NOT används för att exkludera specifika element i en sökning. Till exempel linguistics NOT sociolinguistics.

Dessa tre operatorer finns i alla databaser och kan användas i alla sökfält, till exempel kan du använda dem på aftonbladets hemsida, på google, i Libris och i alla vetenskapliga databaser. Man kan även använda parenteser i sökningen, till exempel glass AND (choklad OR vanilj) ger dig resultat om choklad och glass, vanlilj och glass samt resultat om choklad, vanilj och glass.

De flesta databaser har även andra operatorer men vilka de är varierar mellan databaserna, är man intresserad brukar det finnas information om det i databasen. Om man är bra på booleska sökningar kan man göra extremt specifika sökningar men i de flesta vetenskapliga databaserna så finns det andra sätt att komma fram till liknande resultat som är lättare och merintuitiva.