Skip to Main Content
Lund University

Förenkla vardagen: Arbetsterapibedömning

Informationen med tips och råd hur man kan förenkla och underlätta vardagen om man har handproblem, har tagits fram i samarbete med patienter och arbetsterapeuter vid handkirurgiska kliniken i Malmö och arbetsterapiprogrammet Lunds universitet.

Bedömning

Jamar Dynamometer, mätning av greppstyrka i helhandsgreppet

Pinch Gauge, mätning av pinchstyrka (trepunktspinch)

Pinch Gauge, mätning av lateral pinchstyrka (nyckelgrepp)

Semmes Weinstein Monofilament, mätning av ytlig sensibilitet (tryck/beröring)

Purdue Pegboard Test, mätning av finmotorik

Arbetsterapeut, lektor vid Lunds universitet