Skip to Main Content
Lund University

Förenkla vardagen: Informationsmaterial

Informationen med tips och råd hur man kan förenkla och underlätta vardagen om man har handproblem, har tagits fram i samarbete med patienter och arbetsterapeuter vid handkirurgiska kliniken i Malmö och arbetsterapiprogrammet Lunds universitet.

Arbetsterapeut, lektor vid Lunds universitet

PDF