Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Praktisk teologi: LIBRIS

Nationella katalogen

Här kan du söka i nationella katalogen LIBRIS. Du kan också begränsa till Lunds universitets bibliotek.

  Sök i LIBRIS

   Söktips

   Det finns många sätt att söka litteratur i ett visst ämne i Libris.

   Ett sätt är att skriva sökord i sökrutan. Skriv t. ex. sjundedagsadventister i sökrutan ovan. En sådan sökning ger endast få träffar. Bra mycket fler träffar ger adventis*. Med hjälp av det s k trunkeringsteknet * söker man då på allt som börjar på adventis. En mer kontrollerad sökning är att använda fasta ämnesord (SAO) eller sökkoder (SAB eller Dewey) som nedan.

   • Använd ämnesord. Skriv i sökrutan ovan t. ex. ämne:adventister 
   • Använd engelska ämnesord. Skriv i sökrutan t. ex. ämne:adventists
   • Använd SAB-kod. Skriv i sökrutan t. ex. koden för böcker om sjundedagsadventister: tree:cksa
   • Använd Dewey-kod. Skriv i sökrutan t. ex. koden för böcker om sjundedagsadventister: ddct:2867

   För att begränsa till CTR-biblioteket skriv t. ex. tree:cke bibl:Lux i sökrutan ovan.

   Hitta fasta ämnesord

   SAB-koder (klicka på e-SAB och sedan på pdf-filen)

   Översikt över Deweysystemet

   Konverteringstabell Dewey / SAB

   Ett annat sätt är att Bläddra ämnesvis och via en trädstruktur klicka sig fram till ett specifikt ämne:

   Via SAB-koder

   Via Dewey-koder