Skip to main content
Lund University

Filosofi och kognitionsvetenskap: Uppslagsverk

En LibGuide för ämnena vid Filosofiska institutionen

Uppslagsverk inom kognitionsvetenskap

I handböcker hittar du som regel en koncis sammanfattning av ett särskilt ämne avsedd att ge en snabb översikt. Handböcker kan vara en bra start och ge tillgång till nyckelpersoner, begrepp och referenser inom ett särskilt ämne.