Skip to main content
Lund University

Filosofi och kognitionsvetenskap: Home

En LibGuide för ämnena vid Filosofiska institutionen

Filosofiska Institutionen

Ämnesguide för Filosofiska institutionen vid Lunds universitet.

            

 

Ämnesguide för Filosofi och kognitionsvetenskap

Välkommen till ämnesguiden för Filosofiska institutionen. Här hittar du resurser kopplade till de kurser som ges vid institutionen. 

Om filosofers liv och tankar

Ämnesbibliotekarie