Skip to Main Content
Lund University

Stöd till systematiska översikter. För forskare vid medicinska fakulteten (Lunds universitet): Litteratursökningar

Stöd för att ta fram systematiska översikter

Ska du göra en review, eller en systematisk översikt?

Behöver du ta fram eller uppdatera guidelines och vill du ha hjälp med litteratursökningen?

Vill du vara säker på att du inte har missat relevanta artiklar inom ditt forskningsområde?

Då kan du få hjälp av oss på Bibliotek och IKT. Vi hjälper dig med att

» ta fram relevanta söktermer för din forskningsfråga

» ge vägledning i databassökning

» utföra en strukturerad sökning till en litteraturöversikt (review), forskningskartläggning eller annat ändamål.

Boka sökstöd eller beställ en sökning


VARFÖR INVOLVERA OSS I SÖKPROCESSEN?

1. Sökningens kvalitet och tillförlitlighet blir bättre.

Vi bidrar med särskild kompetens: kunskap om olika databasers innehåll, struktur och ämnesord/tesaurus, söktermer och begränsningar samt validering av sökstrategier. Vi har lång erfarenhet av olika litteratursökningar och arbetar enligt vedertagna riktlinjer för sökmetodik.

Studien “Librarian co-authors correlated with higher quality reported search strategies in general internal medicine systematic reviews.” (Rethlefsen et al, 2014) visar att översiktsartiklar, där en bibliotekarie eller informationsspecialist utför litteratursökningarna håller avsevärt högre kvalitet vad gäller sökstrategier. Bibliotekarien har i dessa fall varit konsult eller medförfattare.

2. Du sparar tid.

3. Ledande organisationer inom evidensbaserad medicin så som Cochrane och SBU rekommenderar att involvera bibliotekarier i arbetet med att ta fram systematiska översikter.

SÖKGRUPPEN – Bibliotek och IKT

Vi utför sökuppdrag åt dig som är anställd på Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Sökningarna är kostnadsfria.

För större sökuppdrag (meta-analyser eller systematiska litteraturöversikter)
involveras ofta två bibliotekarier.

     Driftchef avdelningen för forskarstöd, Biblioktek och IKT. Carola Tilgmann. Foto.

 

 

  
 

Carola Tilgmann

 

 


 

 

Matthias Bank

Maria Björklund

Alexandra Forsberg

Bibliotekarie Krister Aronsson. Foto.

 

 

 

 

 

Krister Aronsson