Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Stöd för forskare på Medicinska fakulteten (LU): Litteratursökningar

LITTERATURSÖKNINGSUPPDRAG

Ska du göra en review, en systematisk översikt, ta fram eller uppdatera guidelines och behöver hjälp med litteratursökningen? 
Vill du vara säker på att du inte har missat relevanta artiklar inom ditt forskningsområde? 
Då kan du få hjälp av vår litteratursökningsgrupp.

Vi hjälper till med att:

  • Ta fram relevanta söktermer för en forskningsfråga samt ge vägledning i databassökning
  • Utföra en strukturerad sökning till en litteraturöversikt (review) eller forskningskartläggning eller annat ändamål

Flera bibliotekarier / informationsspecialister arbetar med litteratursökningsuppdrag åt dig som är anställd på Medicinska fakulteten (Lunds Universitet). Beroende av arbetsbelastning och pågående sökuppdrag kan det variera i hur snabbt start och avslut av ett sökuppdrag kan ske. För större uppdrag (meta-analyser, systematiska litteraturöversikter) så involveras ofta två bibliotekarier. Sökningarna är kostnadsfria.

Boka sökstöd / beställ en sökning

SÖKNING TILL LITTERATURÖVERSIKT

Om du vill beställa en sökning till en litteraturöversikt - läs mer under "Systematiska översikter"

VARFÖR INVOLVERA OSS I SÖKPROCESSEN?

  1. Sökningens kvalitet och tillförlitlighet blir bättre - bibliotekariens kompetens

Att litteratursökningarna utförs av en bibliotekarie / informationsspecialist tillför särskild kompetens, t.ex:

  • kunskap om olika databasers innehåll, struktur och ämnesord/tesaurus
  • val av databaser, söktermer och begränsningar
  • erfarenheter från andra sökningar samt peer review av sökstrategier
  • presentation av sökningen på ett upprepbart sätt
  1. Sökningens kvalitet och tillförlitlighet blir bättre - visar studier

Studien av Rethlefsen et al visar att översiktsartiklar, där en bibliotekarie eller informationsspecialist utför litteratursökningarna (som konsult eller medförfattare) till en översiktsartikel håller avsevärt högre kvalitet vad gäller sökstrategier.

Rethlefsen ML, Farrell AM, Osterhaus Trzasko LC, Brigham TJ. Librarian co-authors correlated with higher quality reported search strategies in general internal medicine systematic reviews. J Clin Epidemiol.2015;68(6):617‐626. doi:10.1016/j.jclinepi.2014.11.025

  1. Spara tid
  2. Rekommendationer från ledande organisationer

Cochrane och SBU

SÖKGRUPPEN

     

 

 

   

 

Carola Tilgmann

 

 

 

 

 

Matthias Bank

Maria Björklund

Daniel Gunnarsson

 

 

 

 

Alexandra Forsberg 

Krister Aronsson