Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Stöd till systematiska översikter. För forskare vid medicinska fakulteten (Lunds universitet): Verktyg för systematiska översikter

STÖD I ATT UTFÖRA OCH UTFORMA SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER

Cochrane Interactive Learning

Ett stöd för hela processen för att göra en systematisk översikt: allt i från hur du skriver ett protokoll, samlar in och väljer ut studier och data, hur du kan göra dataanalys och granska risk för bias, till hur själva översikten presenteras.

Registrering

Registrera dig och nå modulerna här:

Mer information om Cohcrane Interactive learning på Lunds universitets portal LUBsearch Databases

Tips på två bra webbaserade hand- och metodböcker

Cochrane Handbook
SBU metodbok

VERKTYG FÖR ATT SKRIVA ÖVERSIKTER & HANTERA OCH PRESENTERA DATA (REVIEW PRODUCTION)

Review Manager (RevMan)

RevMan Web är en fri programvara utvecklad av organisationen Cochrane för att hantera både systematiska översikter och andra översikter. I RevMan kan du både skriva texten samt hantera och presentera data.

RevMan Web på webbplatsen Cochrane Training

Om Cochrane på Cochranes webbplats cochrane.org

VERKTYG FÖR SCREENING OCH SELEKTION

Covidence

Verktyget är utvecklat av Cochrane för screening- och selektionsfasen i systematiska översikter. Det kan också användas till andra översikter. Du importerar dina referenser för att därefter arbeta med screening och selektion, även tillsammans med andra. Covidence tillåter att du gör en översikt kostnadsfritt, därefter kostar programvaran pengar. Covidence är webbaserat.

Kom igång med Covidence

Kom igång med Covidence

Support och hjälptexter på engelska på Covendence webbplats

Rayyan

Rayyan är en fri webbaserad programvara som kan användas för screening och selektion av referenser i översikter, enskilt eller i grupp. Med Rayyan kan du även göra vissa former av textanalys, baserat på till exempel MeSH-termer eller fritt valda sökord. Rayyan har utvecklats av Quatar Computing Research Institute.

Kom igång med Rayyan

Läs mer om Rayyan

Rayyan – A quick tour (youtube)

Val av verktyg: Covidence eller Rayyan?

Jämförelser av de båda verktygens funktioner i olika delar av processen presenteras överskådligt i Kellermeyer L, Harnke B, Knight S. Covidence and Rayyan. J Med Libr Assoc. 2018 Oct;106(4):580–3. doi: 10.5195/jmla.2018.513. Epub 2018 Oct 1. PMCID: PMC6148615.

Länk till artikeln i PubMed

SUPPORT

Vi har i nuläget inte möjlighet att ge full support eller stöd i alla verktyg som presenteras här, men vi guidar och tipsar dig gärna. Har du frågor, är du självklart välkommen att kontakta oss!

VERKTYG FÖR EVIDENSGRADERING

GRADEpro

GRADEpro är ett verktyg för att evidensgradera och presentera forskning (summary of findings), användbart t ex i systematiska översikter eller för guidelines. GRADEpro kan användas med RevMan. En enklare version med färre funktioner av GRADEpro finns fritt tillgängligt, men önskar du arbeta med fler funktionaliteter finns en licensierad programvara att köpa.

Webbplatsen för GRADEpro

VERKTYG FÖR REFERENSHANTERING

EndNote

Bibliotek och IKT:s forskarstöd ger både individuell support och kurser i referenshanteringsprogrammet EndNote.

Lunds universitet har en licens för EndNote, och som medarbetare vid fakulteten kan du kostnadsfritt installera EndNote. Programmet finns för både Windows och Mac.

Installation av EndNote, användarmanualer och kurser

Mer om referenshantering och EndNote på fakultetens Intramed