Gå till huvudinnehållet
Lund University

LibGuides: vägledning & riktlinjer

Att byta layout

De flesta guider har en flikorganiserad layout. Nu går vi över till en layout med vänstermeny, för samtliga libguider vid Lunds universitet. Anledningen är dels att få ett gränssnitt som ligger så nära LU:s webb-gränssnitt som möjligt, dels att förbättra tillgängligheten.

I layouten med flikar går det att ha upp till 4 kolumner på varje sida. Layouten med vänstermeny har 1 kolumn. Därför är det viktigt att se över ordningen på boxarna. Information om hur du gör det hittar du under Hur ändrar jag ordning på boxar och sidor.

Byt layout

1. Klicka på bildsymbolen högst upp tilll vänster

2. Välj Guide Navigation Layout

 

1. Klicka i fältet för att fälla ut alternativen

2. Välj System Default - Side-Nav Layout

3. Spara

 

1. I oktober 2022 gjorde vi en användbarhetsundersökning som tydligt visade att det kan vara förvirrande både att "förhandsvisa" alla undersidor i vänstermenyn och att ha en menystruktur också för boxarna på en sida. Därför kan det vara en god idé att fundera igenom om en boxmeny fungerar för din guide innan du klickar i "Show box-level navigation for selected pages".

2. Spara