Gå till huvudinnehållet
Lund University

LibGuides: vägledning & riktlinjer

Användbarhetsundersökning av LibGuides nya grafiska utseende

I oktober 2022 genomförde vi en användbarhetsundersökning av LibGuides nya grafiska utseende. I detta syfte hade vi utformat ett utkast till en guide med det nya utseende, och designat ett antal uppgifter som fyra studenter fick lösa. Varje respondent fick även välja fem värdeord som beskrev LibGuiden.

Främsta problemområden

Navigeringsstrukturen

I vänstermenyn finns alla sidor i guiden. Eventuella undersidor fälls ut när användaren klickar på en huvudsida i menyn. Det går även att ange att undersidorna ska synas när användaren för muspekaren över en huvudsida i menyn. Detta blev förvirrande för respondenterna, särskilt som listan på undersidan skymde flera huvudsidor i menyn.

Det går även att välja att boxtitlarna ska listas i vänstermenyn (1). Det var uppenbart i undersökningen att respondenterna inte förstod skillnaden mellan boxar och undersidor (2), och därför hade svårt att navigera i guiden.

Dessutom hade ingen respondent några problem med att skrolla upp och ner på sidan, och därför verkar det inte som att en lista med länkar till boxanra inte fyller någon funktion för användare.

Öppna i samma fönster alternativt ny fliik

Default -inställningen för LU:s guider har länge varit att länkar öppnas i ny flik. Detta hade särskilt en respondent stora problem med, hen förstod inte hur komma tillbaka till ursprungssidan.

Andra identifierade problem gällde i första hand inte navigeringsstrukturen utan guidens informationsstruktur och innehåll, vilket inte var vad vi ville undersöka. Dock kan vi konstatera att det är bra att inte ha för många sidor, undersidor och flikar i en guide. är guiden för omfattande kan det lätt bli överväldigande för användaren.

Värdeord som beskriver guiden

Respondenterna ombads välja 5 värdeord ur en lista med drygt 100 ord, för att beskriva sitt intryck av guiden. En respondent valde dock 6 ord.

Följande ord valdes (frekvens inom parantes):

trovärdigt, ljust (2), sofistikerat, oförutsägbart, bekant (2), tydligt, professionellt, säkert, konsekvent, intuitivt, pålitligt, organiserat, ändamålsenligt, ger egenmakt (2), tillgängligt, avskräckande, tidsbesparande, överväldigande