Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Kinesiska: KINK11 - Kandidatkurs

Om kursen

Kandidatkursen i kinesiska omfattar två delar: den första är en språkdel som bl.a. handlar om att läsa, tolka och i sista hand förstå – i deras kulturella och sociala sammanhang – ett urval skönlitterära texter och kinesisk sakprosa. Språkdelen omfattar även övningar i tolkning (i form av rollspel) och översättning (i form av hemuppgifter) som syftar till att ge praktisk språkfärdighet av ett slag som efterfrågas bortom universitetets trygga värld.

 

Kursens andra del handlar om att författa en kandidatuppsats, d.v.s. skriva ett självständigt vetenskapligt arbete som visar att man klarar av att analysera och tolka källmaterial som inte bara ”handlar om” Kina utan som är på kinesiska. Uppsatsen kan inte handla om vad som helst utan ämnesvalet måste höra hemma inom den vagt men generöst definierade sfären språk, humaniora och samhälle.

 

Kursen KINK11, Kinesiska: kandidatkurs ges vanligen på hösten. Den är en fristående kurs men kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Urvalet texter som läses varierar från år till år: informationen nedan hänför sig till innevarande termin (höstterminen 2019).

Information om textläsning (ht 2019)

 

Se litteraturlistan på kurssidan: http://www.sol.lu.se/kinesiska/kurs/KINK11/HT2019/

Om uppsatsskrivning