Gå till huvudinnehållet
Lund University

Mästers manuskript -- orangerier

Digitaliseringar

Det finns en del digitaliserat material om orangerier/växthus, framför allt ritningar, illustrationer och fotografier.

 

 

Modern litteratur

Du kan söka modern litteratur om orangier både i Lunds universitets lokala katalog LUBcat och i den nationella katalogen Libris.

LUBcat

I LUBcat finns en stor del av bibliotekens material, dock ej så mycket av Universitetsbibliotekets äldre material, utgiven för 1958.

Vardagstrycket finns heller inte i LUBcat.

Det går att göra en ämnessökning i LUBcat, och ett tips är att söka på den kortaste versionen av ett ord, i singularis grundform.

Sök alltså på "orangeri" och "växthus", söktermerna ger lite olika resultat.

Libris

Libris är den nationella bibliotekskatalogen, med material från alla akademiska bibliotek och många folk- och specialbibliotek.

När du söker i Libris bör du göra en så kallad trunkering, dvs att du skriver sökordet i singularis grundform och avslutar med en asterisk, då får du alla varianter av ordet: "orangeri*".

Äldre samlingar

Vill man söka äldre litteratur om ett ämne får man ofta använda sig av specialkataloger. Till exempel på Lunds universitets universitetsbibliotek har vi Katalog -57, som innehåller alla samlingar fram till 1957. Kortkatalogen Katalog -57 är digitaliserad, det vill säga att de enskilda korten är skannade, men de är ibland svåra att läsa. Har du möjlighet att använda den fysiska katalogen är det att rekommendera.

Det går inte att söka på ämne i Katalog -57, däremot att bläddra. Det finns en systematisk del, som är indelad efter huvudämnen och underavdelningar. För att se vad som finns om trädgård, väljer man huvudkatagori Ekonomi och sedan Trädg. för att komma till den alfabetiska katalogen över samlingarna i detta ämne.

Vardagstryck

Vardagstrycket består av reklam- och informationsmaterial, t ex varukataloger, affischer, föreningsblad med mera. UB är ett pliktleveransbibliotek, och får därför också vardagstryck. Materialet katalogiseras inte, och därför är det svårare att komma åt.

Priskuranter

En priskurant var helt enkelt en katalog över varor, med priser. Många plantskolor och andra relaterade verksamheter gav årligen ut priskuranter, och där kan man exempelvis se när olika typer av produkter blev tillgängliga på marknaden.

Universitetsbiblioteket har ett stort antal prisukranter, och de är ordnade ämnesvis.

Kungliga bibliotkeet har ett digitaliseringsprojekt för priskuranter, sök på priskurant i Libris så får du fram ett stort antal. Större delen är dock ännu inte digitaliserad.

Annonsblad