Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

EXTF80: Källkritik

Källkritik

Skriv ner svaren i ett worddokument och klistra in i svarsformuläret. Sidan kan ibland laddas om och då kan dina svar förloras om du inte hunnit skicka in svaren.

Källkritik

Oavsett varifrån du hämtar information så är det viktigt att vara källkritisk. Var extra uppmärksam när du hämtar information från Internet. Tänk på

VEM förmedlar informationen?

  • Författare - är författaren välkänd inom sitt ämnesområde? Finns det något sätt att kontakta författaren?
  • Utgivare - vem står bakom informationen – ett företag, en myndighet, en organisation eller en privatperson? Finns det kontaktuppgifter? Seriösa utgivare presenterar sig oftast tydligt.

VAD innehåller materialet?

  • Trovärdighet - är informationen trovärdig och korrekt? För att bedöma detta spelar både källans anseende och din egen erfarenhet och kunskap roll.
  • Relevans - hur relevant är materialet för dina behov?
  • Referenser - vilka referenser finns det till andra källor?
  • Vetenskaplighet - är det en vetenskaplig text?

VEM är materialet skrivet för?

  • Målgrupp - vilken är den tänkta målgruppen? Är det forskare, skolelever, beslutsfattare eller allmänheten?

VARFÖR är materialet publicerat?

  • Syfte - vad är syftet med informationen? Är det att presentera forskning, sprida åsikter eller underhålla?

NÄR är materialet skrivet?

  • Aktualitet - när skrevs texten? Är publikationen daterad? Är materialet tillräckligt aktuellt för dig?

Källkritik

Referenser

Övning 1

Övning 2

Övning 3