Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

EXTF80: Home

Om denna guide

En guide för EXTF80 om informationssökning, källkritik och akademisk hederlighet

Resurser - geografi och kartografi

Vetenskaplighet

En vetenskaplig text är skriven av forskare i syfte att presentera forskning.  Den vetenskapliga texten syftar till att presentera och sprida forskningsresultat. Målgruppen för texten är ofta andra forskare och ämneskunniga inom området.

En vetenskaplig artikel innehåller oftast dessa delar:

  • Abstract
  • Introduktion
  • Metod
  • Resultat
  • Diskussion
  • Referenser