Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

EXTF80: Informationssökning

Workshop

Skriv ner svaren i ett worddokument och klistra in i svarsformuläret. Sidan kan ibland laddas om och då kan dina svar förloras om du inte hunnit skicka in svaren.

 

Övning 1 Sökning

Workshop Sökning

Avsikten med denna övning är att reflektera över hur olika sökord och söktekniker påverkar sökresultatet.
Du ska också
prova olika möjligheter att begränsa sökresultat och fundera på hur du kan arbeta för att få en rimligt lång träfflista.

LUBsearch
I LUBsearch söker du samtidigt i bibliotekskatalogen LUBcat, i de flesta av universitetsbibliotekets databaser samt e-böcker och tidskriftsartiklar i fulltext.

En sökning i LUBsearch på spatial analysis ger drygt 1 000 000 träffar.
Hur kan du arbeta med sökningen för att få ner antalet träffar till en hanterbar nivå?

Under föreläsningen talade vi bland annat om sökord och söktekniker och hur antalet träffar i träfflistan kan begränsas. Prova dig fram med hjälp av olika tekniker för att minska antalet träffar. Dokumentera hur du tänker, vad du gör och vad resultatet blir.

 

Engineering Village
I Engineering Village söker du i databaserna  GeoRef och Inspec.

En sökning i Engineering Village på spatial analysis  ger drygt 225 000 träffar.
Hur kan du arbeta med sökningen för att få ner antalet träffar till en hanterbar nivå?

föreläsningen talade vi bland annat om sökord och söktekniker och hur antalet träffar i träfflistan kan begränsasProva dig fram med hjälp av olika tekniker för att minska antalet träffarDokumentera hur du tänker, vad du gör och vad resultatet blir.

 

​Google Scholar
I Google Scholar söker du i mer eller mindre vetenskaplig litteratur som Google Scholars sökmotor kommer åt.

En sökning i Google Scholar på spatial analysis ger mer än 4 000 000  träffar.
Hur kan du arbeta med sökningen för att få ner antalet träffar till en hanterbar nivå?

På föreläsningen talade vi bland annat om sökord och söktekniker och hur antalet träffar i träfflistan kan begränsas. Prova dig fram med hjälp av olika tekniker för att minska antalet träffar. Dokumentera hur du tänker, vad du gör och vad resultatet blir.

 

Sammanfattning
Reflektera över likheter och olikheter i de tre söktjänsterna. Vilka för- och nackdelar finns? Vilken tyckte du själv bäst om? 

Övning 2 Bibliotekskataloger

Utvärdering