Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Pedagogik inkl. PA och HR: Allmänna söktjänster

Att söka böcker

Att söka artiklar

Att söka metodlitteratur

Att söka akademiska publikationer

Att söka e-böcker

Du hittar våra e-böcker i LUBsearch.

För mer information om att söka, låna och använda e-böcker se guiden eBooks - Publishers & Providers.

Det är oftast möjligt att skriva ut och kopiera några få sidor från e-böckerna och att stryka under och markera i texten. För att läsa en e-bok måste du i regel logga in med din StiL- eller LUCAT-identitet och ibland även starta upp ett speciellt användarkonto. 

Att söka dagstidningar och facktidskrifter

http://www.flickr.com/photos/kajaknu/3996431268/
sizes/s/in/photostream/