Skip to Main Content
Lund University

Pedagogik inkl. PA och HR: Allmänna söktjänster

Att söka böcker

Att söka artiklar

Att söka metodlitteratur

Att söka akademiska publikationer

Att söka e-böcker

Du hittar våra e-böcker i LUBsearch.

För mer information om att söka, låna och använda e-böcker se guiden eBooks - Publishers & Providers.

Det är oftast möjligt att skriva ut och kopiera några få sidor från e-böckerna och att stryka under och markera i texten. För att läsa en e-bok måste du i regel logga in med din StiL- eller LUCAT-identitet och ibland även starta upp ett speciellt användarkonto. 

Att söka dagstidningar och facktidskrifter

http://www.flickr.com/photos/kajaknu/3996431268/
sizes/s/in/photostream/