Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Pedagogik inkl. PA och HR: Ämnesresurser

Om ämnesresurser

Under denna rubrik hittar du ämnesspecifika databaser, tidskrifter & referensverk samt olika portaler och länksamlingar inom pedagogik och PA och Human Resources. Känner du till andra användbara ämnesresurser? Tipsa gärna!

Referensverk & ordböcker

Referensverk, såsom handböcker och ämnesspecifika uppslagsverk, ger en översiktlig framställning av ett ämnesområde och är en bra startpunkt för vidare informationssökning. I handböcker finns det ofta artiklar och kunskapsöversikter skrivna av forskare på området, medan uppslagsverk ger mer kortfattade introduktioner och förklaringar till teorier och begrepp. 
 

Skolverkets läroplaner

Databaser

Det finns flera databaser som innehåller litteratur om undervisning, pedagogik och lärande från olika perspektiv, se beskrivningarna: