Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Kinesiska: KINM13 - Masterkurs

Om kursen

För att gå iland med att inte bara läsa utan även förstå ett officiellt kinesiskt dokument – ett tal av en Politbyråmedlem eller en lagtext, någonting dagsaktuellt eller saxat ur Maos gamla röda – så räcker det inte med att ha bemästrat vardagskinesiskan och skaffat sig ett ordförråd som heter duga. Man måste även kunna forcera den kinesiska politikens skiftande koder, behärska dess språkliga tabun och veta vad som är (eller en gång var!) PK, kunna läsa mellan raderna och gärna vara förtrogen med Pekingologins häxkonst! Inom ramen för den här kursen skaffar vi oss praktiska färdigheter av dessa slag, bl.a. genom att analysera och diskutera exempel på det slags interna rekommendationer och förtydliganden i språkfrågor som av kommunistpartiet är tänkta att vägleda alla som talar eller skriver i tjänsten eller revolutionens tjänst.

Kursen KINM13 "Röda listan": fördjupning i kanslispråklig kinesiska ges normalt på höstterminen och ligger inom huvudområdet språk och språkvetenskap/kinesiska. Den är valbar för inriktningen Kinesiska i mastersprogrammet Språk och språkvetenskap men kan även läsas som fristående kurs och då ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Undervisningen ges i form av kontextualiserad närläsning av texter, seminarier, handledning samt enskilda övningar. På denna sida finner du information om seminarieupplägg, texter som läses och frågor som behandlas inom ramen för kursen under höstterminen 2016.

Om seminarierna

Här finner du detaljerade anvisningar som hänför sig till vart och ett av (i skrivande stund ännu inte riktigt alla!) höstens (2016) seminarier – till texterna som läses och frågeställningarna som tas upp. Med anvisningarna följer även relevanta länkar till URL resp. dokument i PDF-format.

If you do not read/speak Swedish…

….do not despair! The course KINM13 “Chinese Officialese” is not really given in Swedish and seminars are conducted in a confusion of languages that, in addition to Chinese, includes English. As you will see, the seminar-guides on the left (PDF-documents containing detailed and up-to-date [2016] information about readings, topics, and more) are entirely in English.

If professionally or as a graduate student you expect to work with Chinese language sources that constitute political prose produced by Chinese state and Communist Party agencies, then this is the course that will help you sharpen your tools of interpretation and understanding and give you a much needed comparative advantage. KINM13 is an elective component of the Chinese specialization in the MA program in Language and Linguistics. It is also offered as a free-standing course and can be included as part of a first- or second-cycle degree. Qualified foreign exchange students are particularly welcome!

Subject Guide

Profile Photo
Michael Schoenhals
Kontakt:
Centre for Languages and Literature, Lund University, Sweden