Gå till huvudinnehållet
Lund University

KOM - Institutionen för kommunikation och medier

En guide för ämnena vid KOM-institutionen : Journalistik - MKV - Mediehistoria - Retorik

Vetenskapligt skrivande och akademisk hederlighet

I arbetet med att skriva vetenskapliga texter ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och andra källor som du har använt dig av.

När du skriver en akademisk text grundar du ditt eget arbete på vad andra författare har kommit fram till och du måste vara mycket noga med att skilja ditt eget bidrag från andras. Det gör du genom att använda dig av hänvisningar inne i texten och referenser samlade i en lista på slutet. Detta är en del av det förhållningssätt till forskning och akademiska studier som går under begreppet akademisk hederlighet.

Akademisk hederlighet vid Lunds universitet

Göran Bexell (Lund University) on academic conduct.

Forskningsetik och upphovsrätt

Upphovsrätt - introduktion

En introduktion till upphovsrätt på svenska. Förklaras av Kristina Alexanderson och illustreras av Jesper Wallerborg filmad av Göran Thorén. En produktion av Webbstjärnan i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE

Om Creative commons

En enkel förklaring på svenska av vad Creative Commons-licenserna betyder. Creative Commons förklaras av Kristina Alexanderson och illustreras av Jesper Wallerborg filmad av Göran Thorén. En produktion av Webbstjärnan i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE