Gå till huvudinnehållet
Lund University

KOM - Institutionen för kommunikation och medier

En guide för ämnena vid KOM-institutionen : Journalistik - MKV - Mediehistoria - Retorik

Att publicera sin uppsats

LUP Student Papers ger Lunds universitets studenter en möjlighet att göra sina uppsatser och examensarbeten tillgängliga via nätet. Tjänsten omfattar ett inmatnings- och uppladdningsverktyg och en söktjänst. LUP Student Papers ingår i Uppsök, den nationella söktjänsten för examensarbeten som är en del av LIBRIS.

Vad är bibliometri?

Bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer, t ex med avseende på:

- produktion och produktivitet
- genomslag ("impact")
- samarbetsmönster
- ämnesstruktur

Bibliometrisk analys används bl.a. som ett komplement vid intern och extern utvärdering ("peer review") av forskningsmiljöer och internationell ranking av universitet.   

Ex. på bibliometriska mått

- Antal publikationer

- Antal citeringar

- Antal citeringar per publikation

Har du eller din forskargrupp frågor kring bibliometri? Kontakta din bibliotekarie.

Termer

Centrala begrepp inom bibliometri och dess definitioner.

Impact factor

Impact Factor (IF) är ett mått på hur ofta en genomsnittlig artikel i en viss tidskrift citerats under ett givet år. IF beräknas som relationen mellan citeringar och publicerade citeringsbara artiklar.

H-index

H-index för en författare är det antal publikationer (h) från författaren som citerats minst h gånger. T.ex. 10 artiklar som citerats minst 10 gånger vardera ger h-index 10.

Google Scholar tenderar att ge ett högre H-index än exempelvis Scopus och Web of Science. Detta då Scholar inkluderar mer material.

Självcitering

Självcitering innebär att en författare till en artikel finns med i författarlistan till en refererad artikel. Andelen av självciteringar är relativt konstant och kan ofta ignoreras när större mängder data analyseras.

Att mäta forskning

Bibliometriresurser

Scopus is a database of abstracts and citations for scholarly journal articles. It covers nearly 18,000 titles from more than 5,000 international publishers, including coverage of 16,500 peer-reviewed journals in the scientific, technical, medical and social sciences (including arts and humanities) fields.

 


Web of Science is an online academic citation index provided by Thomson Reuters: It is designed for providing access to multiple databases, cross-disciplinary research, and in-depth exploration of specialized subfields within an academic or scientific discipline.

 


The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database. These indicators can be used to assess and analyze scientific domains.

 


Journal Citation Reports® offers a systematic, objective means to critically evaluate the world's leading journals, with quantifiable, statistical information based on citation data.

 


NSD är en del av systemet för forskningsutvärdering i Norge. Sök tidskrifter. Två nivåer - 1 (scholarly) och 2 (leading scholarly).


 

Google Scholar gör det enkelt för dig att söka allmänt efter vetenskaplig litteratur. Från ett och samma ställe kan du söka efter flera ämnen och källor: vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.

SOL-biblioteket