Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

KOM - Institutionen för kommunikation och medier: Söka

En guide för ämnena vid KOM-institutionen : Journalistik - MKV - Mediehistoria - Retorik

Informationssökning

SOL-biblioteket

Var skall jag söka databaser?

Var skall jag söka TV - Radio - Film?

Sökprocessen

Uppsatsskrivning : sökstrategi i sju punkter:

 • identifiera frågeställningen
 • överblicka ämnet
 • avgränsa : tid-plats-område-vinkling-aspekt
 • välja sökmetod
 • hitta sökord : ämnesord-synonymer
 • hitta material : vilken typ av publikationer bör jag söka efter
 • värdera materialet : hur bedömer jag materialet

Tänk på:

 • att vid akademiskt skrivande är vissa informationskällor mer lämpade än andra
 • att gå till primärkällan
 • att dokumentera referenser under arbetets gång
 • att söksättet skiljer sig åt mellan resurserna - se info i resurserna

 

 

Fjärrlåneservice

Inköpsförslag