Gå till huvudinnehållet
Lund University

KOM - Institutionen för kommunikation och medier

En guide för ämnena vid KOM-institutionen : Journalistik - MKV - Mediehistoria - Retorik

Sökprocessen

Uppsatsskrivning : sökstrategi i sju punkter:

 • identifiera frågeställningen
 • överblicka ämnet
 • avgränsa : tid-plats-område-vinkling-aspekt
 • välja sökmetod
 • hitta sökord : ämnesord-synonymer
 • hitta material : vilken typ av publikationer bör jag söka efter
 • värdera materialet : hur bedömer jag materialet

Tänk på:

 • att vid akademiskt skrivande är vissa informationskällor mer lämpade än andra
 • att gå till primärkällan
 • att dokumentera referenser under arbetets gång
 • att söksättet skiljer sig åt mellan resurserna - se info i resurserna

 

 

Var skall jag söka databaser?

Var skall jag söka TV - Radio - Film?

Fjärrlåneservice

Inköpsförslag

Informationssökning

SOL-biblioteket