Gå till huvudinnehållet
Lund University

Intermediala studier

Sökprocessen

Informationssökningsprocessen

 

 

En väl genomtänkt sökstrategi är till god hjälp vid informationssökning. Till att börja med, försök få en klar bild av vad det är du söker. Bestäm vilket problem och vilket syfte det rör sig om. Formulera din frågeställning så konkret som möjligt innan du börjar söka information.

För att få en snabb överblick i ett ämne är det klokt att använda sig av olika uppslagsverk, t.ex. Nationalencyklopedin eller Encyclopedia Britannica. Här kan du finna uppslag på hur du ska gå vidare i din sökning. Här kan du dessutom få tips på bra fördjupningslitteratur och vilka forskare som är tongivande inom ditt ämne. Det är även en bra resurs för att hitta användbara söktermer.

Innan du börjar söka information bör du ha tänkt över följande:

Vad ska du använda informationen till?
Hur mycket material behöver du? När ska ditt arbete vara klart?

Vilken typ av material behöver du?
Behöver du orienterande eller specifikt material? Behöver du böcker, artiklar eller någon annan sorts material? Ska materialet vara av vetenskaplig karaktär?

I vilka källor kan du hitta lämpligt material?
Är det lämpligt att söka i bibliotekskataloger eller i någon annan databas? Finns det några databaser som är särskilt intressanta för ditt ämne? Finns det någon myndighet eller organisation som kan ha relevant material i frågan? Kan du ha nytta av material som ligger fritt på webben?

Hur söker du fram materialet i de olika källorna?
Vilka sökfunktioner (trunkering, ämnesord/tesaurus, Boolesk söklogik, begränsningsmöjligheter m.m.) finns i de databaser du har valt att använda och hur fungerar de? Vilka söktermer är intressanta för dig? Ska du använda övergripande eller mer specifika begrepp? Ska söktermerna vara på svenska eller något annat språk? Bör du göra ytterligare avgränsningar?

Var medveten om att sökprocessen sällan är rak eller enkel. Ofta behöver man justera söktermerna efter hand som arbetet fortskrider. Genom att dokumentera dina sökningar kan du arbeta mer systematiskt och spara mycket tid. Var beredd på att backa, omformulera och ompröva. Den uppgift du ska genomföra och den tid du har till ditt förfogande avgör omfattningen av dina sökningar. Du kan hitta mycket information men du kan sällan finna ”allt”.

Var inställd på att informationssökning tar tid!