Skip to main content
Lund University

Konsthistoria och visuella studier: Databaser, tidskrifter och artiklar

Dagstidningar

Artiklar i svenska och danska tidskrifter

Safir konstresurser

Konstdatabaser

LUBsearch & Databaser A-Z

Allmänna humanistiska databaser

Här är några allmänna humanistiska databaser. De täcker ett lite bredare område och kan vara användbara inom flera olika ämnen.