Skip to main content
Lund University

Religionsbeteendevetenskap: LIBRIS

Nationella katalogen

Här kan du söka i nationella katalogen LIBRIS. Du kan också begränsa till Lunds universitets bibliotek.

  Sök i LIBRIS

   Söktips

   Det finns många sätt att söka litteratur i ett visst ämne i Libris.

   Ett sätt är att skriva sökord i sökrutan. Skriv t. ex. sjundedagsadventister i sökrutan ovan. En sådan sökning ger endast få träffar. Bra mycket fler träffar ger adventis*. Med hjälp av det s k trunkeringsteknet * söker man då på allt som börjar på adventis. En mer kontrollerad sökning är att använda fasta ämnesord (SAO) eller sökkoder (SAB eller Dewey) som nedan.

   • Använd ämnesord. Skriv i sökrutan ovan t. ex. amne:adventister 
   • Använd engelska ämnesord. Skriv i sökrutan t. ex. amne:adventists
   • Använd SAB-kod. Skriv i sökrutan t. ex. koden för böcker om Amos: tree:cksa
   • Använd Dewey-kod. Skriv i sökrutan t. ex. koden för böcker om Amos: ddct:2867

   För att begränsa till LUX-biblioteket skriv t. ex. tree:cke bibl:lux i sökrutan ovan.

   Hitta fasta ämnesord

   SAB-koder (klicka på e-SAB och sedan på pdf-filen)

   Konverteringstabell Dewey / SAB

   Ett annat sätt är att Bläddra ämnesvis och via en trädstruktur klicka sig fram till ett specifikt ämne:

   Via SAB-koder

   Via Dewey-koder