Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Att skriva pedagogisk portfölj: Kurslitteratur

Kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen.

Kurslitteraturlista

 

Skaffa dig en pedagogisk meritportfölj, Uppsala universitet, 2002

http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Skaffa%20dig%20en%20pedagogisk%20meritportfolj.pdf

 

Att bedöma pedagogisk skicklighet, Uppsala universitet http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Att%20bedoma%20pedagogisk%20skicklighet.pdf

 

Intyg om visad pedagogisk skicklighet, Uppsala universitet http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Intyg%20om%20visad%20pedagogisk%20skicklighet.pdf

 

Att skriva en pedagogisk meritportfölj, Mälardalens högskola 2007

ISBN 978-91-633-1778-1 Originaltext: Åsa Ryegård, http://www.hig.se/download/18.2844857d12086a67f328000152/meritportfoljwebb.pdf

 

Magin, D. J. (1998). Rewarding good teaching: A matter of demonstrated proficiency or documented achievment? International Journal for Academic Development, 3(2), 124‚ 135.

 

Mårtensson, K., & Sanders, H. (2008). Pedagogisk skicklighet – vad är det? Paper presented at the Pedagogisk inspirationskonferens inom HT-området vid Lunds Universitet.

 

Ryegård, Å., Apelgren, K, & Olsson, T. (red.) (2010). Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet. Uppsala: Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling.

http://www.upc.umu.se/digitalAssets/45/45328_att-belgga-bedma-och-belna-pedagogisk-skicklighet.pdf

 

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

 

Kreber, C. (2002). Teaching Excellence, Teaching Expertise, and the Scholarship of Teaching. Innovative Higher Education, 27(1), 5-23.

 

Magin, D. J. (1998). Rewarding good teaching: A matter of demonstrated proficiency or documented achievment? International Journal for Academic Development, 3(2), 124 – 135.

 

Chism, N. V. N. (2006). Teaching Awards: What Do They Award? Journal of Higher Education, 77(4), 589-617.

 

Olsson, T., & Roxå, T. (2008). Evaluating rewards for excellent teaching – a cultural approach. Paper presented at the The HERDSA (Higher Education Research and Development Society of Australasia), Rotorua, New Zealand.

 

Pedagogisk meritportfölj - och plötsligt var jag meriterad! Karin Apelgren och Birgitta giertz, 2001.

Innehållsförteckning på:

http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/27PedagogiskMerit.pdf

 

Baume, D., & Yorke, M. (2002). The Reliability of Assessment by Portfolio on a Course to Develop and Accredit Teachers in Higher Education. Studies in Higher Education, 27(1), 7.

 

November, P. (1997). Learning to teach experientially: A pilgrim's progress. Studies in Higher Education, 22(3), 289.

 

Seldin, P. (2000). Teaching portfolios: A positive appraisal. [Article]. Academe, 86(1), 36.

 

Bunker, A., & Leggett, M. (2004). Being wise about teaching portfolios: Exploring the barriers to their development and maintencance. Research and Development in Higher Education, 27.

 

Tillema, H., & Smith, K. (2007). Portfolio appraisal: In search of criteria. Teaching and Teacher Education, 23(4), 442-456. doi: 10.1016/j.tate.2006.12.005

 

 

Böcker:

Chapter 13: ”Portfolio – why, what and how” in Faculty Development in Nordic Engineering Education (2004).

Edited by Kolmos, Anette; Vinther, Ole; Andersson, Pernille; Malmi, Lauri; Fuglem, Margrete
Published by Aalborg University Press
ISBN: 9788773077276

 

Seldin, P., & Miller, E. (2008). The academic portfolio: A practical guide to documenting teaching, research and service.

 

Seldin, P., Miller, E., & Seldin, C. A. (2010). The teaching portfolio. A practical guide to improved performance and promotion/tenure decisions (4 ed.). Bolton, MA: Anker Publishing Company, Inc.

Kurslitteraturlista

 Litteratur som stöd till att skriva en pedagogisk meritportfölj

Skaffa dig en pedagogisk meritportfölj, Uppsala universitet, 2002
http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Skaffa%20dig%20en%20pedagogisk%20meritportfolj.pdf

Att bedöma pedagogisk skicklighet, Uppsala universitet
http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Att%20bedoma%20pedagogisk%20skicklighet.pdf

Intyg om visad pedagogisk skicklighet, Uppsala universitet
http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Intyg%20om%20visad%20pedagogisk%20skicklighet.pdf 

Att skriva en pedagogisk meritportfölj, Mälardalens högskola 2007
ISBN 978-91-633-1778-1 Originaltext: Åsa Ryegård, http://www.hig.se/download/18.2844857d12086a67f328000152/meritportfoljwebb.pdf

Mårtensson, K., & Sanders, H. (2008). Pedagogisk skicklighet – vad är det? Paper presented at the Pedagogisk inspirationskonferens inom HT-området vid Lunds Universitet.

Ryegård, Å., Apelgren, K, & Olsson, T. (red.) (2010). Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet. Uppsala: Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling.
http://www.upc.umu.se/digitalAssets/45/45328_att-belgga-bedma-och-belna-pedagogisk-skicklighet.pdf

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Kreber, C. (2002). Teaching Excellence, Teaching Expertise, and the Scholarship of Teaching. Innovative Higher Education, 27(1), 5-23.

Magin, D. J. (1998). Rewarding good teaching: A matter of demonstrated proficiency or documented achievment? International Journal for Academic Development, 3(2), 124 – 135.

Chism, N. V. N. (2006). Teaching Awards: What Do They Award? Journal of Higher Education, 77(4), 589-617. 

Olsson, T., & Roxå, T. (2008). Evaluating rewards for excellent teaching – a cultural approach. Paper presented at the The HERDSA (Higher Education Research and Development Society of Australasia), Rotorua, New Zealand.

Pedagogisk meritportfölj - och plötsligt var jag meriterad! Karin Apelgren och Birgitta giertz, 2001.
Innehållsförteckning på:
http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/27PedagogiskMerit.pdf

Baume, D., & Yorke, M. (2002). The Reliability of Assessment by Portfolio on a Course to Develop and Accredit Teachers in Higher Education. Studies in Higher Education, 27(1), 7.

November, P. (1997). Learning to teach experientially: A pilgrim's progress. Studies in Higher Education, 22(3), 289.

Seldin, P. (2000). Teaching portfolios: A positive appraisal. [Article]. Academe, 86(1), 36.

Bunker, A., & Leggett, M. (2004). Being wise about teaching portfolios: Exploring the barriers to their development and maintencance. Research and Development in Higher Education, 27.

Tillema, H., & Smith, K. (2007). Portfolio appraisal: In search of criteria. Teaching and Teacher Education, 23(4), 442-456. doi: 10.1016/j.tate.2006.12.005 

Böcker:

Chapter 13: ”Portfolio – why, what and how” in Faculty Development in Nordic Engineering Education (2004).
Edited by Kolmos, Anette; Vinther, Ole; Andersson, Pernille; Malmi, Lauri; Fuglem, MargretePublished by Aalborg University PressISBN: 9788773077276 

Seldin, P., & Miller, E. (2008). The academic portfolio: A practical guide to documenting teaching, research and service.

Seldin, P., Miller, E., & Seldin, C. A. (2010). The teaching portfolio. A practical guide to improved performance and promotion/tenure decisions (4 ed.). Bolton, MA: Anker Publishing Company, Inc.

Winka, Katarina & Ryegård, Åsa (2013). Pedagogisk portfölj: för karriär och utveckling. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

2013. Studenternas lärande i centrum. Kvalitet ur ett studentperspektiv, Sveriges förenade studentkårer SFS

 

Ladda ner kurslitteraturlistan i pdf-format