Gå till huvudinnehållet
Lund University

Att skriva pedagogisk portfölj: Kurslitteratur

Kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen.

Kurslitteraturlista

 

Skaffa dig en pedagogisk meritportfölj, Uppsala universitet, 2002

http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Skaffa%20dig%20en%20pedagogisk%20meritportfolj.pdf

 

Att bedöma pedagogisk skicklighet, Uppsala universitet http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Att%20bedoma%20pedagogisk%20skicklighet.pdf

 

Intyg om visad pedagogisk skicklighet, Uppsala universitet http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Intyg%20om%20visad%20pedagogisk%20skicklighet.pdf

 

Att skriva en pedagogisk meritportfölj, Mälardalens högskola 2007

ISBN 978-91-633-1778-1 Originaltext: Åsa Ryegård, http://www.hig.se/download/18.2844857d12086a67f328000152/meritportfoljwebb.pdf

 

Magin, D. J. (1998). Rewarding good teaching: A matter of demonstrated proficiency or documented achievment? International Journal for Academic Development, 3(2), 124‚ 135.

 

Mårtensson, K., & Sanders, H. (2008). Pedagogisk skicklighet – vad är det? Paper presented at the Pedagogisk inspirationskonferens inom HT-området vid Lunds Universitet.

 

Ryegård, Å., Apelgren, K, & Olsson, T. (red.) (2010). Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet. Uppsala: Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling.

http://www.upc.umu.se/digitalAssets/45/45328_att-belgga-bedma-och-belna-pedagogisk-skicklighet.pdf

 

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

 

Kreber, C. (2002). Teaching Excellence, Teaching Expertise, and the Scholarship of Teaching. Innovative Higher Education, 27(1), 5-23.

 

Magin, D. J. (1998). Rewarding good teaching: A matter of demonstrated proficiency or documented achievment? International Journal for Academic Development, 3(2), 124 – 135.

 

Chism, N. V. N. (2006). Teaching Awards: What Do They Award? Journal of Higher Education, 77(4), 589-617.

 

Olsson, T., & Roxå, T. (2008). Evaluating rewards for excellent teaching – a cultural approach. Paper presented at the The HERDSA (Higher Education Research and Development Society of Australasia), Rotorua, New Zealand.

 

Pedagogisk meritportfölj - och plötsligt var jag meriterad! Karin Apelgren och Birgitta giertz, 2001.

Innehållsförteckning på:

http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/27PedagogiskMerit.pdf

 

Baume, D., & Yorke, M. (2002). The Reliability of Assessment by Portfolio on a Course to Develop and Accredit Teachers in Higher Education. Studies in Higher Education, 27(1), 7.

 

November, P. (1997). Learning to teach experientially: A pilgrim's progress. Studies in Higher Education, 22(3), 289.

 

Seldin, P. (2000). Teaching portfolios: A positive appraisal. [Article]. Academe, 86(1), 36.

 

Bunker, A., & Leggett, M. (2004). Being wise about teaching portfolios: Exploring the barriers to their development and maintencance. Research and Development in Higher Education, 27.

 

Tillema, H., & Smith, K. (2007). Portfolio appraisal: In search of criteria. Teaching and Teacher Education, 23(4), 442-456. doi: 10.1016/j.tate.2006.12.005

 

 

Böcker:

Chapter 13: ”Portfolio – why, what and how” in Faculty Development in Nordic Engineering Education (2004).

Edited by Kolmos, Anette; Vinther, Ole; Andersson, Pernille; Malmi, Lauri; Fuglem, Margrete
Published by Aalborg University Press
ISBN: 9788773077276

 

Seldin, P., & Miller, E. (2008). The academic portfolio: A practical guide to documenting teaching, research and service.

 

Seldin, P., Miller, E., & Seldin, C. A. (2010). The teaching portfolio. A practical guide to improved performance and promotion/tenure decisions (4 ed.). Bolton, MA: Anker Publishing Company, Inc.

Kurslitteraturlista

 Litteratur som stöd till att skriva en pedagogisk meritportfölj

Skaffa dig en pedagogisk meritportfölj, Uppsala universitet, 2002
http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Skaffa%20dig%20en%20pedagogisk%20meritportfolj.pdf

Att bedöma pedagogisk skicklighet, Uppsala universitet
http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Att%20bedoma%20pedagogisk%20skicklighet.pdf

Intyg om visad pedagogisk skicklighet, Uppsala universitet
http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Intyg%20om%20visad%20pedagogisk%20skicklighet.pdf 

Att skriva en pedagogisk meritportfölj, Mälardalens högskola 2007
ISBN 978-91-633-1778-1 Originaltext: Åsa Ryegård, http://www.hig.se/download/18.2844857d12086a67f328000152/meritportfoljwebb.pdf

Mårtensson, K., & Sanders, H. (2008). Pedagogisk skicklighet – vad är det? Paper presented at the Pedagogisk inspirationskonferens inom HT-området vid Lunds Universitet.

Ryegård, Å., Apelgren, K, & Olsson, T. (red.) (2010). Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet. Uppsala: Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling.
http://www.upc.umu.se/digitalAssets/45/45328_att-belgga-bedma-och-belna-pedagogisk-skicklighet.pdf

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Kreber, C. (2002). Teaching Excellence, Teaching Expertise, and the Scholarship of Teaching. Innovative Higher Education, 27(1), 5-23.

Magin, D. J. (1998). Rewarding good teaching: A matter of demonstrated proficiency or documented achievment? International Journal for Academic Development, 3(2), 124 – 135.

Chism, N. V. N. (2006). Teaching Awards: What Do They Award? Journal of Higher Education, 77(4), 589-617. 

Olsson, T., & Roxå, T. (2008). Evaluating rewards for excellent teaching – a cultural approach. Paper presented at the The HERDSA (Higher Education Research and Development Society of Australasia), Rotorua, New Zealand.

Pedagogisk meritportfölj - och plötsligt var jag meriterad! Karin Apelgren och Birgitta giertz, 2001.
Innehållsförteckning på:
http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/27PedagogiskMerit.pdf

Baume, D., & Yorke, M. (2002). The Reliability of Assessment by Portfolio on a Course to Develop and Accredit Teachers in Higher Education. Studies in Higher Education, 27(1), 7.

November, P. (1997). Learning to teach experientially: A pilgrim's progress. Studies in Higher Education, 22(3), 289.

Seldin, P. (2000). Teaching portfolios: A positive appraisal. [Article]. Academe, 86(1), 36.

Bunker, A., & Leggett, M. (2004). Being wise about teaching portfolios: Exploring the barriers to their development and maintencance. Research and Development in Higher Education, 27.

Tillema, H., & Smith, K. (2007). Portfolio appraisal: In search of criteria. Teaching and Teacher Education, 23(4), 442-456. doi: 10.1016/j.tate.2006.12.005 

Böcker:

Chapter 13: ”Portfolio – why, what and how” in Faculty Development in Nordic Engineering Education (2004).
Edited by Kolmos, Anette; Vinther, Ole; Andersson, Pernille; Malmi, Lauri; Fuglem, MargretePublished by Aalborg University PressISBN: 9788773077276 

Seldin, P., & Miller, E. (2008). The academic portfolio: A practical guide to documenting teaching, research and service.

Seldin, P., Miller, E., & Seldin, C. A. (2010). The teaching portfolio. A practical guide to improved performance and promotion/tenure decisions (4 ed.). Bolton, MA: Anker Publishing Company, Inc.

Winka, Katarina & Ryegård, Åsa (2013). Pedagogisk portfölj: för karriär och utveckling. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

2013. Studenternas lärande i centrum. Kvalitet ur ett studentperspektiv, Sveriges förenade studentkårer SFS

 

Ladda ner kurslitteraturlistan i pdf-format