Gå till huvudinnehållet
Lund University

Att skriva pedagogisk portfölj: Söka information

Kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen.

Allmänna källor och verktyg

Lunds universitets bibliotek
Det finns runt 30 bibliotek inom Lunds universitet, som samverkar i ett nätverk LUB-nätverket. Länken går till LUB:s gemensamma webbplats, där man hittar information om de gemensamma biblioteks- och informationstjänsterna samt länkar till biblioteken.Lovisa
Bibliotekskatalog för Lunds universitets bibliotek. Innehåller uppgifter om böcker, tidskrifter, rapporter vid Lunds universitet. Det är möjligt för låntagare att beställa transporter av böcker biblioteken emellan.

Libris
Nationell databas för svenska forskningsbibliotek. Innehåller uppgifter om böcker, tidskrifter, rapporter vid svenska forskningsbibliotek.

LUBsearch
Gemensam portal för digitala informationsresurser vid Lunds universitet. Här når man elektroniska tidskrifter, databaser, elektroniska böcker som LU har tillgång till via prenumerationer eller fritt.

 

Ämnesdatabaser

ERIC
Omfattande, internationell databas för pedagogik.

Se guiden "Pedagogik inkl Personal & Arbetsliv" för fler tips på ämnesdatabaser:

 

 

Källor för vetenskaplig publicering

 

Lund University Publications - LUP
Gemensam databas för forskningspublikationer vid Lunds universitet

SwePub
Nationell databas för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten