Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Att skriva pedagogisk portfölj: Högskolepedagogik inom Lunds universitet

Kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen.

-


LU:s webbsida om gemensamma högskolepedagogiska kurserWebbsida för fakulteternas högskolepedagogiska kurser

 

CED
Avdelningen för Lednings- och kompetensutveckling /CED inom sektion Personal har ett övergripande ansvar för all lednings- och kompetensutveckling vid universitetet

 

Genombrottet
Genombrottet är LTHs gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet

Högskolepedagogiska kurser inom LU

LU:s webbsida om gemensamma högskolepedagogiska kurser


Webbsida för fakulteternas högskolepedagogiska kurser

CED
Avdelningen för Lednings- och kompetensutveckling /CED inom sektion Personal har ett övergripande ansvar för all lednings- och kompetensutveckling vid universitetet

Genombrottet
Genombrottet är LTH:s gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet