Skip to Main Content
Lund University

Systematisk teologi

Nationella katalogen

Här kan du söka i nationella katalogen LIBRIS. Du kan också begränsa till Lunds universitets bibliotek.

Sök i LIBRIS

Söktips

Det finns många sätt att söka litteratur i ett visst ämne i Libris.

Ett sätt är att skriva sökord i sökrutan. Skriv t. ex. sjundedagsadventister i sökrutan ovan. En sådan sökning ger endast få träffar. Bra mycket fler träffar ger adventis*. Med hjälp av det s k trunkeringsteknet * söker man då på allt som börjar på adventis. En mer kontrollerad sökning är att använda fasta ämnesord (SAO) eller sökkoder (SAB eller Dewey) som nedan.

  • Använd ämnesord. Skriv i sökrutan ovan t. ex. amne:adventister 
  • Använd engelska ämnesord. Skriv i sökrutan t. ex. amne:adventists
  • Använd SAB-kod. Skriv i sökrutan t. ex. koden för böcker om Amos: tree:cksa
  • Använd Dewey-kod. Skriv i sökrutan t. ex. koden för böcker om Amos: ddct:2867

För att begränsa till LUX-biblioteket skriv t. ex. tree:cke bibl:lux i sökrutan ovan.

Hitta fasta ämnesord

SAB-koder (klicka på e-SAB och sedan på pdf-filen)

Konverteringstabell Dewey / SAB

Ett annat sätt är att Bläddra ämnesvis och via en trädstruktur klicka sig fram till ett specifikt ämne:

Via SAB-koder

Via Dewey-koder 


Libris-guider, överst en snabbguide, underst för utökade sökningar: