Skip to main content
Lund University

Stöd för forskare på Medicinska fakulteten (LU): Litteratursökningar

SÖKGRUPPEN

     

 

 

   

 

Carola Tilgmann

 

 

 

 

 

Matthias Bank

Maria Björklund

Daniel Gunnarsson

 

 

 

Alexandra Forsberg 
(tjänstledig 1/5-1/11 2019)

 

 

 

 

SÖKUPPDRAG

Ska du göra en systematisk översikt (review) och behöver hjälp med litteratursökningen? Vill du vara säker på att du inte har missat relevanta artiklar inom ditt forskningsområde? Då kan du få hjälp av vår sökgrupp.

Vi hjälper till med att:

  • Ta fram relevanta söktermer för en forskningsfråga samt vägledning i databassökning
  • Utföra en strukturerad sökning till en litteraturöversikt (review) eller forskningskartläggning eller annat ändamål

Fyra bibliotekarier / informationsspecialister arbetar med sökuppdrag åt forskare på Medicinska fakulteten (Lunds Universitet). Beroende av arbetsbelastning och pågående sökuppdrag kan det variera i hur snabbt start och avslut av ett sökuppdrag kan ske. För större uppdrag (meta-analyser, systematiska litteraturöversikter) så involveras ofta två bibliotekarier. Sökningarna är kostnadsfria.

Boka sökstöd / beställ en sökning

SÖKNING TILL LITTERATURÖVERSIKT

Om du vill beställa en sökning till en litteraturöversikt - läs mer under "Systematiska översikter"

VARFÖR INVOLVERA OSS I SÖKPROCESSEN?

  1. Sökningens kvalitet och tillförlitlighet blir bättre - bibliotekariens kompetens

Att litteratursökningarna utförs av en bibliotekarie / informationsspecialist tillför särskild kompetens, t.ex:

  • kunskap om olika databasers innehåll, struktur och tesaurus
  • val av databaser, söktermer och begränsningar
  • erfarenheter från andra sökningar samt kollegialt utbyte
  • presentation av sökningen på ett upprepbart sätt
  1. Sökningens kvalitet och tillförlitlighet blir bättre - visar studier

Denna publicerade studie visar att översiktsartiklar, där en bibliotekarie eller informationsspecialist utför litteratursökningarna till en översiktsartikel (review), håller avsevärt högre kvalitet vad gäller sökstrategier.

  1. Spara tid
  2. Rekommendationer från ledande organisationer

Institute of Medicine, Cochrane och SBU