Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Läs- och skrivstöd: Kontaktinformation

Kontakta ditt bibliotek

Biologibiblioteket,

Johnny Jönsson
johnny.jonsson@biol.lu.se
Tel: 046 222 38 12

Campus Helsingborg,

Nina Smiseth
nina.smiseth@ch.lu.se
Tel: 042 35 65 49 

Ekonomihögskolan,

Hanna Flood
hanna.flood@ehl.lu.se
+46 73-069 54 52

Lars-Olof Ivarsson
lars-olof.ivarsson@ehl.lu.se
Tel: 046 222 76 88

Fysik- och astronomibiblioteket,

Marianne Madsen
marianne.madsen@fysik.lu.se
Tel: 046 222 96 56

Geobiblioteket,

Ulrika Björklund
ulrika.bjorklund@geobib.lu.se
Tel: 046-222 8688

HT-biblioteken,

Katarina Wickström
katarina.wickstrom@htbibl.lu.se
Tel: 046 222 32 15

Mikael Borg
mikael.borg@htbibl.lu.se
Tel: 046 222 32 18

Juridiska fakultetens bibliotek,

Vladimir Kosjerina
biblsupport@jur.lu.se
Tel: 046 222 10 12

Kemicentrums bibliotek,

Annika Hellbring
annika.hellbring@kc.lu.se
Tel: 046 222 83 39

Konsthögskolan,

Madeleine Bergquist
madeleine.bergquist@khm.lu.se
Tel: 040 32 57 22

LTH-biblioteken,

Jessica Nilsson
jessica.nilsson@lth.lu.se
Tel: 046 222 15 52

Ann-Catrin Johansson
ann-catrin.johansson@lth.lu.se
Tel: 046 222 34 28

Matematikbiblioteket,

Mikael Abrahamsson
mikael.abrahamsson@math.lu.se
Tel: 046 222 81 15

Medicinska fakultetens bibliotek,

Krister Aronsson
krister.aronsson@med.lu.se

Musikhögskolans bibliotek,

Karin Savatovic Thomasson
karin.savatovic_thomasson@mhm.lu.se
Tel: 040 32 54 64

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek,

Ellen Fall
talbok@sambib.lu.se
Tel: 046 222 09 93
Gabriella Johansson
talbok@sambib.lu.se
Tel: 046 222 09 95

 

Bibliotekens stöd

Anpassad kurslitteratur

Om du har lässvårigheter har du rätt att få kurslitteraturen anpassad. Vanligast är att du får den som talbok.
För att få tillgång till detta behöver du kontakta ditt bibliotek, se kontaktuppgifter till vänster.

Låna tryckt kurslitteratur

Du har också rätt till förlängd lånetid på kurslitteraturen. Lånetiden blir automatiskt fyra veckor, också omlån. Prata med din kontaktbibliotekarie om du vill ha förlängd lånetid.

 

Pedagogiskt stöd

Avdelningen Pedagogiskt stöd kan erbjuda studenter med funktionshinder flera former av stöd under studietiden.

Kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida.

Student med funktionsnedsättning (information från Pedagogiskt stöd)