Gå till huvudinnehållet
Lund University

Läs- och skrivstöd

en guide om talbocker

Bibliotekets stöd

Har du behov av läs- och skrivstöd på grund av en funktionsnedsättning kan du kontakta biblioteket för att få

  • Tillgång till talböcker i Legimus
  • Anpassning av obligatorisk kurslitteratur, t ex till talbok eller punktskrift
  • Förlängd lånetid på bibliotekets böcker
  • Tillgång till  talsyntes och andra programvaror
  • Support på dessa programvaror

Kontakta ditt ämnesbibliotek även om du redan har ett Legimus-konto när du börjar studera på Lunds universitet.

Tillgänglighet på Lunds universitet

Här kan du läsa om fler tillgänglighetsverktyg och anpassningar på Lunds universitet.