Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vårdhygien: Fördjupning: Böcker och andra resurser

Basala hygienrutiner

Fördjupning

Här på sidan finner ni boktips och mer material att läsa vid intresse, men det är inte obligatoriskt att läsa inför Verksamhetsintegrerat lärande (VIL). 

Böcker

Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag

Digitala utbildningar- testa dina kunskaper