Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vårdhygien: Obligatoriskt att titta på inför VIL - Filmer basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner

Obligatoriskt inför VIL

Det är obligatorsikt att titta på dessa filmer inför Verksamhetsintegrerat lärande (VIL). 

Introduktion

Handdesinfektion och handtvätt

Handskar och kläder